0

Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρων

Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρων

Το Νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 καθορίζει και επιβάλει 1.Αρμοδιότητες σε Αναγνωρισμένες εταιρείες και Αρμόδια άτομα το Αρμόδιο άτομο ειναι ο τεχνικός υπεύθυνος για την ασφάλεια και την ποιότητα των εργασιών συντήρησης 2.Η Αναγνωρισμένη εταιρεία επιτειρείται ετησίως υποχρεωτικά απο Αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου 

Ο  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ αναφερεται οπως παρακάτω  

Συντήρηση, Περαιτέρω συντήρηση και ο Εργαστηριακός έλεγχος και κάθε πότε πρέπει να πραγματοποιούνται. Στη συντήρηση του πυροσβεστήρα η οποία είναι υποχρεωτική ετησίως, ελέγχεται η κατάσταση του δοχείου η ποιότητα της σκόνης ( ή του κατασβεστικού υλικού) και η σωστή ποσότητα βάρους,καθώς και ο μηχανισμός λειτουργίας (κλείστρο)του Πυροσβεστήρα. Εφόσον η πυροσβεστική σκόνη κριθεί κατάλληλη συνεχίζουμε την διαδικασία συντήρησης ,Την αλλάζουμε μόνο αν κρίνουμε ότι έχει αλλοιωθεί λόγω υγρασίας. Αν ο πυροσβεστήρας δεν φέρει λάστιχο στο ακροφύσιο ή δεν εχει το σωστό μανόμετρο ένδειξης πίεσης, τότε τα αντικαθιστούμε. Στη περαιτέρω συντήρηση, η οποία γίνεται κάθε 5 έτη, εκκενόνονται τα δοχεία, και εξετάζονται λεπτομερώς εσωτερικά με ενδοσκοπικό λαμπάκι εφόσον δεν παρατηρηθεί διάβρωση γίνεται η πλήρωση με νέα πυροσβεστική σκόνη ABC. Στον εργαστηριακό έλεγχο ο οποίος γίνεται μία φορά, ANA 10 έτη ζωής του πυροσβεστήρα, πραγματοποιείται και η υδραυλική δοκιμή πίεσης του δοχείου στα αναγραφόμενα Βar του κατασκευαστή της φιάλης. Οι εργασίες που θα γίνονται πάνω στον έλεγχο και συντήρηση των πυροσβεστήρων περιγράφονται και διευκρινίζονται στήν ΚΥΑ. Η Αναγνωρισμένη εταιρεία δεν θα κάνει τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από ότι περιγράφονται στην Κ.Υ,Α, 618/43-2005. Στούς  Πυροσβεστήρες Σκόνης, Αφρού, Νερού, δεν θα ξεπερνάει τα 20 έτη ζωής. Πέραν της 20ετίας ο πυροσβεστήρας πρέπει να αποσύρεται.Επίσης πυροσβεστήρας που δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία ανάγλυφα, χαραγμένα πάνω στο δοχείο, θεωρείται ακατάλληλος και η Αναγνωρισμένη εταιρία τον αποσύρει. Άλλες περιπτώσεις, κυρίως πάνω στο δοχείο του πυροσβεστήρα πολύ σημαντικές φθορές θα καταστούν τον πυροσβεστήρα άκατάλληλο, γι' αυτό να γνωρίζεται ότι πολλοί πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν ,όταν θα περνάνε για έλεγχο  και διαπιστόνονται με τα παραπάνω ελλειπή στοιχεία  θα κρίνονται ακατάλληλοι.και θα αποσύρονται πρός καταστροφή μετά του απαραίτητου προτοκόλου καταστροφής Είναι σαφής ο νόμος και περιγράφει σε ποιες περιπτώσεις θα γίνεται αυτό οπότε μην θεωρείται ότι η αναγνωρισμένη εταιρία από δική της εκτίμηση θα το αποσύρει.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΥΑ 618/43-ΦΕΚ 52 Β/2005 (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ) 

  • Έλεγχος στο βάρος και στην ποιότητα του κατασβεστικού υλικού
  • Έλεγχος για εξωτερικές ζημιές (όπως χτυπήματα, σκουριά)
  • Έλεγχος πίεσης για τυχόν διαρροές  
  • Έλεγχος στον σωλήνα εμβάπτισης, στο μανόμετρο, στο λάστιχο εκτόξευσης και στη σωστή λειτουργία τους
  • Πιστοποίηση εργασιών ελέγχου με την εφαρμογή στό λαιμό του πυροσβεστήρα με διαφορετικό χρώμα ανά έτος του δακτυλιδίου συντήρησης 

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ,αμεσότητα και υψηλή τεχνογνωσία είναι αυτά που μας καθιστούν την Νο1 επιλογή σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε μια δωρεάν προσφορά ή συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν προσφορά!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ώστε να σας ετοιμάσουμε μια αναλυτική προσφορά προσαρμοσμένη στις δικιές σας ανάγκες.

Υπηρεσίες