0

Τα Έργα μας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 

Προμήθεια και Συντήρηση Φορητών πυροσβεστικών μέσων στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.

Αντίστοιχα Προμήθεια και Συντήρηση Φορητών πυροσβεστικών μέσων στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου και παράλληλα Συντήρηση μόνιμων συστημάτων Κατάσβεσης CO2,FM-200 και Inergen IG-541 και εγκατάσταση και Συντήρηση συστημάτων Πυρανίχνευσης.

 

ELVALHALCOR SA

Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων  Κατάσβεσης CO2 ,προμήθεια και Συντήρηση φορητού εξοπλισμού και πυροσβεστικών υλικών  καθώς και εγκατάσταση συστήματος τοπικής κατάσβεσης σε πρατήριο καυσίμων στις εγκαταστάσεις της ElvalHalcor SA.

 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες Αερολύματος ,προμήθεια και Συντήρηση φορητών μέσων πυρόσβεσης και Συντήρηση εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης στην Σωληνουργεία Κορίνθου.

 

MOTOR OIL

Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού στην MOTOR OIL.

 

FITCO ΑΕ

Συντήρηση μόνιμου συστήματος κατάσβεσης  CO2 ,προμήθεια υλικών πυρόσβεσης και εγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού Πυρανίχνευσης- Κατάσβεσης στην FITCO ΑΕ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΛΣΤΑΤ)

Συντήρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης CO2 και FM-200 καθώς και Συντήρηση φορητού πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Συντήρηση τοπικών Συστημάτων Κατάσβεσης CO2 και των φορητών μέσων καθώς και Συντήρηση των εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης στους εξωτερικούς χώρους του Παν. Δυτικής Αττικής.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ)

Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Κατάσβεσης FM-200 και Inergen IG-541 ,Συντήρηση φορητών μέσων πυρόσβεσης και Συντήρηση συστημάτων Πυρανίχνευσης στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ).

 

ΕΡΓΟΣE-ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΕ 

Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης FM-200 και Inergen IG-541 και των φορητών μέσων ,Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης (τοπικοί πίνακες έλεγχου συστημάτων κατάσβεσης) και πραγματοποίηση ελέγχου Συντήρησης του πυροσβεστικού συγκροτήματος (αντλιοστάσιο) στις εγκαταστάσεις ΕΡΓΟΣE-ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΕ. 

 

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος - ΟΣΕ ΑΕ 

Συντήρηση των Τοπικών σταθμών στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο ΟΣΕ Α.Ε. απο την περιοχή των Λιοσίων έως το Κιάτο, που αφορά στα φορητά μέσα πυρόσβεσης και σε πυροσβεστικές φωλιές. Επίσης πραγματοποιήθηκε συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Κατάσβεσης Inergen IG-541,FM-200 και CO2 ,Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης των κτiρίων (τοπικοί πίνακες κατάσβεσης, τοπικά συστήματα συναγερμών όλων των σταθμών)  και τέλος Συντήρηση του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος (αντλιοστάσιο) στον σταθμό Κορίνθου με την έκδοση νέων Πιστοποιητικών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες Αερολύματος , προμήθεια και εγκατάσταση φορητού εξοπλισμού πυρόσβεσης και πυροσβεστικών σταθμών και προμήθεια και εγκατάσταση υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης σε νεοσύστατη μονάδα της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

Προμήθεια και Συντήρηση φορητών μέσων ,εγκατάσταση και Συντήρηση συστημάτων Πυρανίχνευσης και Συντήρηση μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης FM-200 στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ.

 

IOS SOLUTIONS  ΑΕ 

Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης CO2,FM-200 και Inergen IG-541, Συντήρηση φορητού εξοπλισμού και Συντήρηση εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης σε διάφορα έργα της IOS SOLUTIONS ΑΕ.

 

KENΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης CO2 και FM-200,Συντήρηση φορητών μέσων πυρόσβεσης ,εκ νέου εγκατάσταση Πίνακα Πυρανίχνευσης και Έλεγχος συστημάτων Κατάσβεσης στο Κέντρο Εγκληματολογικών Ερευνών.

 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕΕ

Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης CO2 και Inergen IG-541 με παράλληλη Συντήρηση των φορητών μέσων πυρόσβεσης και των εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης στις εγκαταστάσεις της ΜΠΙΣΚΟΤΑ Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕΕ.

 

Δείτε περισσότερα για τα Μόνιμα Συστήματα Κατάσβεσης εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν προσφορά!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ώστε να σας ετοιμάσουμε μια αναλυτική προσφορά προσαρμοσμένη στις δικιές σας ανάγκες.