0

Πιστοποιημένο Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών Υψηλής χαμηλής πίεσης

Πιστοποιημένο Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών Υψηλής χαμηλής πίεσης

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επανελέγχου φιαλών(Κ.Ε.Φ.) χαμηλής και υψηλής πίεσης κατά ISO:9001 2015.

Οί επανέλεγχοι των Φιαλών πραγματοποιούνται ανά δέκα (10) έτη, όπως επιβάλλεται από την  Κ.Υ.Α. 618/2005,εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό με τον απαραίτητο Μηχανολογικό εξοπλισμό οπως επιβάλλεται ο οποίος περιλαμβάνει:

1.Αντλία Υδροστατικής Πίεσης 400bar : ανάμεσα στις δοκιμές που πραγματοποιούνται κατά τον επανέλεγχο μιας φιάλης λαμβάνοντας υπ όψιν πάντα τα όρια δοκιμής του κατασκευαστή της φιάλης οπως επισημαίνονται σε εκάστοτε φιάλη εκτελείται  η Υδραυλική δοκιμή με τη χρήση της Αντλίας πίεσης. εφόσον η φιάλη περάσει το τεστ έλεγχου ανευ προβλήματος  εκκενώνεται και προχωράει στήν διαδικασία στεγνώματος υγρασίας με ξήρανση.  

2.Ξηραντήρας φιαλών : Μετά τον επανέλεγχο των φιαλών χρησιμοποιείται για την εσωτερική ξήρανση (στέγνωση υγρασίας των φιαλών) 

3. Μετά την ολοκλήρωση κάθε εργασίας (ανα περίπτωση)παραδίνουμε το παρακάτω έντυπο με τα αποτελέσματα που προέκυψαν απο τον Εργαστηριακό έλεγχο.

«Πρωτόκολλο Επανελέγχου Χαλύβδινων Φιαλών Άνευ Ραφής (Εκτός ADR) (Πυροσβεστήρες)»

«Πρωτόκολλο Επανελέγχου Χαλύβδινων Φιαλών Με Ραφή (Εκτός ADR) (Πυροσβεστήρες)»

«Πρωτόκολλο Επανελέγχου Φιαλών Εξ Αλουμινίου Άνευ Ραφής (Εκτός ADR) (Πυροσβεστήρες)»

« Χαλύβδινων Φιαλών ADR Άνευ Ραφής»

«Πρωτόκολλο Περιοδικού Ελέγχου Χαλύβδινων Φιαλών ADR Με Ραφή»

«Πρωτόκολλο Περιοδικού Ελέγχου Φιαλών Από Κράμα Αλουμινίου ADR Άνευ Ραφής»

 

Διάρκεια τήρησης: 10 χρόνια

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ,αμεσότητα και υψηλή τεχνογνωσία είναι αυτά που μας καθιστούν την Νο1 επιλογή σας!

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε μια δωρεάν προσφορά ή συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν προσφορά!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ώστε να σας ετοιμάσουμε μια αναλυτική προσφορά προσαρμοσμένη στις δικιές σας ανάγκες.