0

Πίνακας κατάσβεσης ψηφιακός (8 ζωνών) με Ελληνικό firmware

Κωδικός : #F.FIT.8Z
Διαθεσιμότητα : Σε απόθεμα

Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης (8 ζωνών) με Ελληνικό firmware

ΤΙΜΗ:
Ρωτήστε για τιμή!
 • Μπαταρία :
 • 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V 7A
 • Τροφοδοσία :
 • 230VAC
 • Τάση λειτουργίας :
 • 24 έως 28 V
 • Ρεύμα συναγερμού :
 • 52 mA στα 24V
 • Περίβλημα :
 • ΜΕΤΤΑΛΙΚΌ
 • Επαφές ρελέ :
 • 8 ΡΕΛΛΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 • Λειτουργία Cross-zoning/κατάσβεσης: 1 περιοχή κατάσβεσης 8 ζωνών.
 • Πληκτρολόγιο με LCD οθόνη, για λειτουργίες επίβλεψης, χειρισμού και προγραμματισμού του συστήματος: Πολλαπλές συσκευές απεικόνισης/πληκτρολόγια (ως επαναλήπτες): Έως και 8 συσκευές απεικόνισης / πληκτρολόγια μπορούν να συνδεθούν μέσω του Bus 4-καλωδίων. Το σύστημα εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία σε αυτή την παράλληλη λειτουργία εφαρμόζοντας ένα μηχανισμό κλειδώματος των υπολοίπων πληκτρολογίων, εφόσον ένα από τα πληκτρολόγια μπει σε επίπεδο πρόσβασης 2 ή 3. Τα πληκτρολόγια περιέχουν LCD οθόνη 4?20 χαρακτήρων, φωτιζόμενο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο. Ενσωματωμένο σύστημα βοήθειας που παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία του συστήματος.
 • Δύο γενικές έξοδοι ρελέ συναγερμού 24VDC/1A max (επιβλεπόμενες): Οι δύο επιβλεπόμενες έξοδοι συσκευών ειδοποίησης ενεργοποιούνται όταν το σύστημα μπει σε κατάσταση συναγερμού. Η πρώτη έξοδος παράγει ένα συνεχή ήχο όταν ενεργοποιείται. Η δεύτερη έξοδος μπορεί να προγραμματιστεί να παράγει διαφορετικό μοτίβο (π.χ. ANSI μοτίβο εκκένωσης).
 • Μία γενική έξοδος ρελέ σφάλματος (μη επιβλεπόμενη): Ξηρή επαφή ρελέ 3A max. Ενεργοποιείται με την ανίχνευση σφάλματος.
 • Κωδικοποιητής: Είναι δυνατή η επικοινωνία του συστήματος Fighter με Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων μέσω PSTN τηλεφωνικής γραμμής με την χρήση πρωτοκόλλου Contact ID.
 • Αυτόματη αναγνώριση εγκατάστασης module επέκτασης (ζωνών, ρελέ, πληκτρολογίων).
 • Εύκολος εντοπισμός πλακετών επέκτασης: Οι πλακέτες επέκτασης είναι εύκολο να εντοπιστούν με την βοήθεια μηχανισμού επιλογής από τα πληκτρολόγια και των ειδικών LED σε κάθε επέκταση (επιλέγοντας την επιθυμητή πλακέτα θα ενεργοποιηθεί το LED της πλακέτας επέκτασης σε ένα συγκεκριμένο οπτικό μοτίβο).
 • Απομόνωση των εισόδων ζωνών και των εξόδων ρελέ: Οι είσοδοι των ζωνών και οι έξοδοι των ρελέ μπορούν να απενεργοποιούνται ανεξάρτητα η μία από την άλλη.
 • Λειτουργία Ιntellizone (Επιβεβαίωση συναγερμού): Η λειτουργία αυτή προσφέρει την δυνατότητα επιβεβαίωσης ύπαρξης πραγματικής αιτίας πριν το σύστημα μπει σε κατάσταση συναγερμού. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ψευδείς συναγερμοί. Επιτυγχάνεται με την επιβεβαίωση σημάτων συναγερμού σε συγκεκριμένο χρόνο από την ίδια ή και διαφορετική ζώνη ανίχνευσης. Η λειτουργία αυτή μπορεί να είναι ενεργοποιημένη για επιλεγμένες ζώνες και να έχει ομαδοποιηθεί για όλο το σύστημα ή ανά πλακέτα επέκτασης.
 • Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας: Η λειτουργία αυτή μειώνει ψευδείς συναγερμούς κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών της ημέρας με τη χρήση της λειτουργίας Ιntellizone. Παραδείγματος χάρη κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας σε χώρο καπνίσματος οι/η ζώνες-η ρυθμίζονται αυτομάτως σαν Ιntellizone και τις υπόλοιπες ώρες λειτουργούν σαν κανονικές ζώνες άμεσης ανταπόκρισης. Οι χρόνοι έναρξης Ημέρας/Νύχτας είναι προγραμματιζόμενοι.
 • 3 επιλογές για γενική εκκένωση κτηρίου: Το σύστημα μέσα από το πλήκτρο αναγγελίας φωτιάς ή/και ένα συνδυασμό πλήκτρων από το πληκτρολόγιο ή/και τις ζώνες κατάσβεσης μπορεί να μπει σε κατάσταση γενικής εκκένωσης.
 • Walk test: Ο χρήστης μπορεί να θέσει τον πίνακα πυρανίχνευσης σε κατάσταση ελέγχου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου κάθε φορά που ένας ανιχνευτής ενεργοποιείται από τον εγκαταστάτη οι συσκευές ειδοποίησης θα ενεργοποιούνται για μία μικρή χρονική περίοδο και το σύστημα θα επανέρχεται σε κατάσταση ηρεμίας. Ο εγκαταστάτης επαναλαμβάνει την διαδικασία ενεργοποίησης για όλους τους ανιχνευτές, έτσι ώστε να βεβαιωθεί για τη σωστή λειτουργία του συστήματος και των ανιχνευτών.
 • Καταγραφή συμβάντων: Αποθήκευση έως και 1.000 συμβάντων στην εσωτερική μνήμη του συστήματος.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης επίβλεψης, χειρισμού και προγραμματισμού του συστήματος μέσω FRTCP/IP module (προαιρετικό το TCP/IP module) με τη χρήση του λόγισμικού SmartView (προαιρετικό).
 • Πιστοποιημένομε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης ΕΝ 54-2:1997/Α1:2006/AC:1999, ΕΝ 54-4:1997/Α2:2006/Α1:2002/ AC:1999 & ΕΝ 12094-1:2003 (Κατάσβεση). Αριθμός Πιστοποίησης 1293-CPR-0651, 13 Ιουνίου 2019.

Σχετικά Προϊόντα